News

News

Broken Silence

Ceramic sculpture Lion Harry breaks free from the captivity of silence

 

 

The lump was stuck in my throat, it felt like I was choking. The suffocating and constricting sensation overwhelmed me.

As if something or someone had taken possession of me and dictated what I could and couldn’t say. I was born carefree and shielded by my fur from external influences.

I don’t want to be restrained by the opinion of the crowd. I need to get out of here. Away from the herd.  To break the silence.

 

Keramische sculptuur Leeuw Harry scheurt zich los uit het gevangenschap van het zwijgen.

De brok zat muurvast in mijn keel. Het voelde of ik stikte. Het benauwende en beklemmende gevoel overmeesterde mij.

Als of iets of iemand bezit van mij had genomen en bepaalde wat ik wel en niet mocht zeggen. Zonder zorgen ben ik geboren en door mijn pels beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Wil niet beteugeld worden, door de mening van de menigte.

Ik moet hier weg.

Weg van de kudde.

Om het  zwijgen doorbreken.

 

Questions or interest?

Scroll to Top